Spesialister på tilhengere, hage- og parkmaskiner!

Miljøpolicy

 • Park & Kombimaskiner forplikter seg herved, som konsern, til å drive miljøvern på høyt nivå og vil med kontinuerlige forbedringer, i prosesser og produktmiks tilstrebe en best mulig miljøprofil !

  Vi skal daglig informere, utdanne og motivere alle ansatte slik at de kan utføre sitt arbeid på en miljømessig ansvarlig måte. Spesielt med tanke på avfall og energibruk.

  Skru av alle lys/pc etter endt arbeidsdag.

  Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg, som fremmer miljøarbeidet.

  Stille miljøkrav til våre leverandører.

  Vi skal daglig bestrebe oss for å redusere miljøbelastningene, gjennom å øke vår sorteringsgrad på avfall.

  Vi følger kontinuerlig opp bedriftens samlede strømforbruk.

  Vi vil ved utskiftning av bedriftens kjøretøy, fortrinnsvis velge EL-biler.

  Vi vil selv benytte, samt tilby klimanøytral transport hvis mulig.

  Vi skal kun forholde oss til leverandører som tilbyr miljøvennlig transport.

  Miljømål:

  Redusere/kutte ut all egen bruk av plastkanner til klargjøring/service og rep av snøfresere, gressklippere og andre bensindrevne maskiner. Det har blitt satt ut 200 L fat på gjeldene avd.

  Alle lys i butikk slukkes ved stengetid.

  Kun bruke klimanøytral transport ved varelevering/henting.

  Skifte ut alle kjøretøy til EL-biler.

  Skiftet ut alle lamper i butikken til LED.

  Skifte ut alle utvendige lamper til LED

  Øke sorteringsgraden av avfall igjennom økt sortering, miljøgruppen overvåker dette gjennom sine møter

  Oppfordre leverandører til å redusere sin emballering av varer.